Servicii
Ce putem face
pentru tine
SIAB Development ofera o gama variata de servicii pentru a satisface orice nevoi pe care le poate avea afacerea ta.
Eliberarea documentatiilor
tehnico-economice
 • Studii de teren (geotehnice, topografice, hidrologice, etc.)
 • Studii de Fezabilitate, inclusiv Analiza Cost-Beneficiu
 • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii
 • Proiecte tehnice cu Detalii de executie si Caiete de sarcini
 • Memorii Justificative
 • Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
Identificarea oportunitatilor
de finantare
 • Realizarea analizelor de eligibilitate pentru proiecte cu finantare nerambursabila

Intocmirea cererilor
de finantare
 • Completarea Cererii de Finantare si a Anexelor aferente, conform modelelor standard
 • Asistenta pentru BENEFICIAR in vederea obtinerii de catre acesta a tuturor documentelor justificative
 • Intocmirea Dosarului de finantare, in forma sa finala, conform modelelor standard prevazute in ghidurile solicitantului aferente fiecarui program de finantare
 • Asistenta la depunerea Dosarului Cererii de Finantare la oficiile Autoritatilor de Management
Consultanta
Consultanta pentru managementul investitiei si administrarea contractului de executie
 • Organizarea procedurilor de achizitii publice
 • Elaborare Dosar cerere de plata a avansului
 • Elaborare Dosare de achizitii si asistenta la depunerea acestora

 • Elaborare Declaratie de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata
 • Elaborare Dosare cerere de plata si asistenta la depunerea acestora
 • Elaborare Dosare pentru acte aditionale la contractul de finantare
Alte  servicii
 • Elaborare Strategii de dezvoltare locala
 • Elaborare Planuri de afaceri, Strategii de marketing
 • Elaborare Dosare cereri de finantare pentru diverse programe cu finantare guvernamentala
 • Consultanta pentru programe de investitii in agricultura si piscicultura
 • Consultanta privind procedurile achizitiilor publice
 • Servicii de audit informatic
© SIAB Development 2024. Toate drepturile rezervate.
Webdesign by Webassist