Servicii

Consultanta pentru inovare si dezvoltare

Alte servicii

Alte servicii
  • Elaborare Strategii de dezvoltare locala
  • Elaborare Planuri de afaceri, Strategii de marketing
  • Elaborare Dosare cereri de finantare pentru diverse programe cu finantare guvernamentala
  • Consultanta pentru programe de investitii in agricultura si piscicultura
  • Consultanta privind procedurile achizitiilor publice
  • Servicii de audit informatic