Servicii

Consultanta pentru inovare si dezvoltare

Consultanta pentru managementul investitiei si administrarea contractului de executie

Consultanta pentru managementul investitiei si administrarea contractului de executie
  • Organizarea procedurilor de achizitii publice
  • Elaborare Dosar cerere de plata a avansului
  • Elaborare Dosare de achizitii si asistenta la depunerea acestora
  • Elaborare Declaratie de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata
  • Elaborare Dosare cerere de plata si asistenta la depunerea acestora
  • Elaborare Dosare pentru acte aditionale la contractul de finantare