Servicii

Consultanta pentru inovare si dezvoltare

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice
  • Studii de teren (geotehnice, topografice, hidrologice, etc.)
  • Studii de Fezabilitate, inclusiv Analiza Cost-Beneficiu
  • Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii
  • Proiecte tehnice cu Detalii de executie si Caiete de sarcini
  • Memorii Justificative
  • Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor